37 min

วัดไข้ SS1 โรคใจกลางเมือง | EP. 03 Love Sick ความรักที่ราบรื่นจนราบเรีย‪บ‬ The Cloud Podcast

    • Relationships

ตั้งแต่ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข ความรักแบบเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ การชอบคนๆ เดียวกับน้องสาว ความรักที่ไม่เคยเอ่ยปาก ไปจนถึงความสัมพันธ์สมัยเรียนที่ดูเหมือนจะราบรื่นเสียจนราบเรียบ ไม่มีความหวือหวา วัดไข้ตอนนี้ พระไพศาล วิสาโล จะมาเล่าถึงวิธีการมองโลกในอีกมุมหนึ่งที่อาจจะทำให้ปัญหาความรักของคุณดูเล็กลงกว่าที่เคยคิด
ดำเนินรายการ : พระอธิการไพศาล วิสาโล, ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

ตั้งแต่ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข ความรักแบบเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ การชอบคนๆ เดียวกับน้องสาว ความรักที่ไม่เคยเอ่ยปาก ไปจนถึงความสัมพันธ์สมัยเรียนที่ดูเหมือนจะราบรื่นเสียจนราบเรียบ ไม่มีความหวือหวา วัดไข้ตอนนี้ พระไพศาล วิสาโล จะมาเล่าถึงวิธีการมองโลกในอีกมุมหนึ่งที่อาจจะทำให้ปัญหาความรักของคุณดูเล็กลงกว่าที่เคยคิด
ดำเนินรายการ : พระอธิการไพศาล วิสาโล, ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

37 min