33 min

วิธีดูแลรอบดวงตา ให้สวยงามดั่งดวงใจ | EP07 สวยศาสตร์

    • Medicine

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ จะเขียนคอนเทนต์เรื่องตาทีไร ก็ขึ้นด้วยภาษิตนี้กันตลอด แล้วถ้าตาคล้ำ เปลือกตาหมอง ทำเอาหน้าต่างจะชีทดาวน์เอา จะทำยังไงกันดีล่ะแพทย์หญิงจีจี้มาคราวนี้ จะมาแนะนำวิธีการดูแลผิวรอบดวงตาให้กระจ่างใสดุจใยไหม คำวิเศษอะไรก็โปรยๆ ไปก่อนแหละ แต่ผิวตามันดูแลได้จริงๆ เธอ ไปฟังกัน
#SalmonPodcast #สวยศาสตร์ #SuaySart #แพทย์หญิงจีจี้
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ จะเขียนคอนเทนต์เรื่องตาทีไร ก็ขึ้นด้วยภาษิตนี้กันตลอด แล้วถ้าตาคล้ำ เปลือกตาหมอง ทำเอาหน้าต่างจะชีทดาวน์เอา จะทำยังไงกันดีล่ะแพทย์หญิงจีจี้มาคราวนี้ จะมาแนะนำวิธีการดูแลผิวรอบดวงตาให้กระจ่างใสดุจใยไหม คำวิเศษอะไรก็โปรยๆ ไปก่อนแหละ แต่ผิวตามันดูแลได้จริงๆ เธอ ไปฟังกัน
#SalmonPodcast #สวยศาสตร์ #SuaySart #แพทย์หญิงจีจี้
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

33 min