1 hr 45 min

#คุณหมอขา 14 : ตรวจสุขภาพประจำป‪ี‬ สามโคกเรดิโอ

    • Society & Culture

ชวนคุณไปตรวจสุขภาพประจำปี ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไร ทำไมต้องไปตรวจสุขภาพ ปกติเราควรเข้ารับการตรวจอะไรบ้าง แล้วรายการตรวจในแพ็คเกจยิ่งเยอะจะยิ่งดีรึเปล่า

ชวนคุณไปตรวจสุขภาพประจำปี ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไร ทำไมต้องไปตรวจสุขภาพ ปกติเราควรเข้ารับการตรวจอะไรบ้าง แล้วรายการตรวจในแพ็คเกจยิ่งเยอะจะยิ่งดีรึเปล่า

1 hr 45 min

Top Podcasts In Society & Culture

FAROSE podcast
THE STANDARD
CHANGE2561
THE STANDARD
ง่วง
Salmon Podcast

More by สามโคกเรดิโอ

สามโคกเรดิโอ
สามโคกเรดิโอ
สามโคกเรดิโอ
สามโคกเรดิโอ
สามโคกเรดิโอ
สามโคกเรดิโอ