19 min

สาวๆ กับเรื่องหัวใจ ทำไมต้องมี Checklist เข้ามาเกี่ยว | EP41 Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

    • Relationships

เรื่องนี้เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงโดยเฉพาะ เพราะมันเป็นเรื่อง Checklist กับความรัก ที่ใครหลายคนมีทดไว้ใจเพียบ ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้น หรือหวังเอาไว้แบบนี้
แล้วทำไมสาวเจ้าถึงต้องมี Checklist นี้ด้วย มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือ หาคำตอบในมุมของวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กับหมอปีย์และออมได้เลย
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #Checklist
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เรื่องนี้เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงโดยเฉพาะ เพราะมันเป็นเรื่อง Checklist กับความรัก ที่ใครหลายคนมีทดไว้ใจเพียบ ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้น หรือหวังเอาไว้แบบนี้
แล้วทำไมสาวเจ้าถึงต้องมี Checklist นี้ด้วย มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือ หาคำตอบในมุมของวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กับหมอปีย์และออมได้เลย
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #Checklist
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

19 min