55 min

สำรวจภาวะวิกฤตของโลก ในพื้นที่สงครามและปัญหาสิ่งแวดล้อม feat. วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล | Grey Area EP10 Untitled Case

    • True Crime

คงไม่มีอะไรน่าฟังไปกว่าประสบการณ์ตรงแบบ first hand ในสถานที่จริง วันนี้เราจึงชวนหนึ่งในนักเดินทางที่สนใจในพื้นที่ขัดแย้ง แบบ War zone และปัจจุบันกำลังศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ในฐานะนักศึกษาปริญญาโท - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล แห่งช่อง ‘เถื่อน Channel’ มาพูดคุยถึงความสนใจและการอุทิศตัวให้กับงานสารคดีสะท้อนปัญหาระดับโลก ทั้งความขัดแย้งของสงคราม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จริงจังอย่างมาก และกระทบทุกภาคส่วนของโลกอย่างชัดเจน
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

คงไม่มีอะไรน่าฟังไปกว่าประสบการณ์ตรงแบบ first hand ในสถานที่จริง วันนี้เราจึงชวนหนึ่งในนักเดินทางที่สนใจในพื้นที่ขัดแย้ง แบบ War zone และปัจจุบันกำลังศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ในฐานะนักศึกษาปริญญาโท - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล แห่งช่อง ‘เถื่อน Channel’ มาพูดคุยถึงความสนใจและการอุทิศตัวให้กับงานสารคดีสะท้อนปัญหาระดับโลก ทั้งความขัดแย้งของสงคราม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จริงจังอย่างมาก และกระทบทุกภาคส่วนของโลกอย่างชัดเจน
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

55 min

Top Podcasts In True Crime

Salmon Podcast
Mission To Pluto Media
ชวนดูดะ
มิศวง Mistery
Stephanie Soo & Ramble
Casefile Presents