1 hr 19 min

สำรวจ 6 ทศวรรษของ "คำขวัญวันเด็ก" สังคมและผู้ใหญ่กำลังคาดหวังอะไรในตัวเด็ก | EP114 The Rookie Mom

    • Relationships

ประสบการณ์คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของนิดนกคือ มีไว้เพื่อท่องและล่ารางวัล แต่พอเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ นิดนกมองว่า “คำขวัญวันเด็ก” กำลังบอกเล่าถึงมายเซ็ทของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กในช่วงเวลานั้นอยู่
นิดนกเลยชวนย้อนดูคำขวัญวันเด็กกว่า 60 ปีที่ผ่านมาว่า เด็กแบบไหนที่ผู้ใหญ่คาดหวังอยากให้เป็น แล้วมองมายังความเป็นจริง ถึงการสนับสนุนสวัสดิการของเด็กในสังคม ว่ารัฐจัดการได้ดีพอให้เด็กปฏิบัติตามคำขวัญแล้วหรือยัง

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #คำขวัญวันเด็ก


Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ประสบการณ์คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของนิดนกคือ มีไว้เพื่อท่องและล่ารางวัล แต่พอเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ นิดนกมองว่า “คำขวัญวันเด็ก” กำลังบอกเล่าถึงมายเซ็ทของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กในช่วงเวลานั้นอยู่
นิดนกเลยชวนย้อนดูคำขวัญวันเด็กกว่า 60 ปีที่ผ่านมาว่า เด็กแบบไหนที่ผู้ใหญ่คาดหวังอยากให้เป็น แล้วมองมายังความเป็นจริง ถึงการสนับสนุนสวัสดิการของเด็กในสังคม ว่ารัฐจัดการได้ดีพอให้เด็กปฏิบัติตามคำขวัญแล้วหรือยัง

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #คำขวัญวันเด็ก


Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 19 min