1 hr 3 min

"สุขที่ได้แบ่งปันและให้เขาตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง" Feat. คุณพ่ออั๋น-ภูวนาท คุนผลิน | EP112 The Rookie Mom

    • Relationships

ยังอยู่ในแคมเปญ Daddy is Happy, Daddy is Happy. กับคุณพ่อคนที่ 2 “คุณพ่ออั๋น-ภูวนาท คุนผลิน” ดีเจและพิธีกรมากความสามารถ ที่จะมาขอแบ่งปันความสุขในมุมคุณพ่อลูกสองของ “น้องพอล-น้องพีท”
ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกท่ามกลางภาวะโควิด-19 หรือรู้สึกเปิดกว้างมากขึ้น เมื่อมีลูกเข้ามาในชีวิต ทั้งที่เจ้าตัวบอกว่า ไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่ รวมถึงให้ลูกเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เพราะลูกควรได้เรียนรู้และรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจออกไป
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #DaddyisHappy #อั๋นภูวนาท #unpuwanart #อั๋นจ๋าเดอะเรียลลิตี้ #อั๋นจ๋าพอลพีท
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ยังอยู่ในแคมเปญ Daddy is Happy, Daddy is Happy. กับคุณพ่อคนที่ 2 “คุณพ่ออั๋น-ภูวนาท คุนผลิน” ดีเจและพิธีกรมากความสามารถ ที่จะมาขอแบ่งปันความสุขในมุมคุณพ่อลูกสองของ “น้องพอล-น้องพีท”
ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกท่ามกลางภาวะโควิด-19 หรือรู้สึกเปิดกว้างมากขึ้น เมื่อมีลูกเข้ามาในชีวิต ทั้งที่เจ้าตัวบอกว่า ไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่ รวมถึงให้ลูกเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เพราะลูกควรได้เรียนรู้และรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจออกไป
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #DaddyisHappy #อั๋นภูวนาท #unpuwanart #อั๋นจ๋าเดอะเรียลลิตี้ #อั๋นจ๋าพอลพีท
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 3 min