51 min

สังคมผู้สูงอายุ: วางแผนเกษียณ รับมือยามแก่เฒ่ายังไง | noon Insureland EP.5 nooninsureland

    • Investing

อีกไม่นานประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในตอนนี้พี่ไอซ์กับพี่ยุ้ยจะมาให้คำแนะนำว่าจะต้องวางแผนเกษียณอย่างไร ดูจากปัจจัยอะไรบ้าง และมีตัวช่วยอะไรบ้าง รวมถึงพูดในแง่ประกันบำนาญว่าช่วยเหลืออะไรได้ด้วย

อีกไม่นานประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในตอนนี้พี่ไอซ์กับพี่ยุ้ยจะมาให้คำแนะนำว่าจะต้องวางแผนเกษียณอย่างไร ดูจากปัจจัยอะไรบ้าง และมีตัวช่วยอะไรบ้าง รวมถึงพูดในแง่ประกันบำนาญว่าช่วยเหลืออะไรได้ด้วย

51 min

Top Podcasts In Investing