1 hr 2 min

สัตว์ในตำนาน: ไซคลอปส์และคดีล่ามนุษย์หมาป่า feat. Point of View | Untitled Case EP80 Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Disturb: 1 กะโหลก))
ตั้งแต่อีพีนี้เป็นต้นไป Untitled Case จะขอต้อนรับแขกรับเชิญสู่รายการแวะเวียนกันมาเดือนละ 1 อีพี ประเดิมกับ วิว Point of View ยูทูเบอร์สาวนักเล่าเรื่อง
ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวตำนานสัตว์ต่างๆ ที่ยชธัญก็เตรียมเรื่องมาประชันเหมือนกัน เรื่องแรกคือเหตุการณ์ล่ามนุษย์หมาป่าจากยุคกลาง อีกเรื่องคือยักษ์ตาเดียวอย่างไซคลอปส์ ว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร พร้อมเรื่องเล่าสัตว์เฝ้าสมบัติจากปากของ Point of View ตัวจริงเสียงจริง
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

((ระดับความ Disturb: 1 กะโหลก))
ตั้งแต่อีพีนี้เป็นต้นไป Untitled Case จะขอต้อนรับแขกรับเชิญสู่รายการแวะเวียนกันมาเดือนละ 1 อีพี ประเดิมกับ วิว Point of View ยูทูเบอร์สาวนักเล่าเรื่อง
ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวตำนานสัตว์ต่างๆ ที่ยชธัญก็เตรียมเรื่องมาประชันเหมือนกัน เรื่องแรกคือเหตุการณ์ล่ามนุษย์หมาป่าจากยุคกลาง อีกเรื่องคือยักษ์ตาเดียวอย่างไซคลอปส์ ว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร พร้อมเรื่องเล่าสัตว์เฝ้าสมบัติจากปากของ Point of View ตัวจริงเสียงจริง
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 2 min

Top Podcasts In True Crime

Salmon Podcast
ชวนดูดะ
Mission To Pluto Media
มิศวง Mistery
Stephanie Soo & Ramble
NBC News