33 min

หรือรักแท้จะแพ้เกม จูนเรื่องรักกับเรื่องเล่นอย่างไรไม่ให้เกมโอเวอร์ | EP64 Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

    • Relationships

“ระหว่างเรากับเกม จะเลือกอะไร” คำถามปราบเซียนที่ทำเอาคู่รักที่เป็นคอเกมหลายคู่ถึงขั้นเหงื่อแตก ฝั่งหนึ่งก็ความรัก อีกฝั่งก็เป็นสิ่งที่โปรดปราน Speedy Quiz ข้อนี้ทำใจตอบได้ยากยิ่ง หรือรักจะแพ้ให้กับสิ่งนี้อย่างที่เขาว่าจริงๆ
แฟนคอเกมทั้งหลายห้ามพลาดตอนนี้เลย! เพราะหมอปีย์ขออธิบายว่า ทำไมเกมถึงติดง่ายติดดาย และผู้ชายถึงเป็นฝั่งที่ติดได้ง่ายกว่า รวมถึงออมจะมาพูดเรื่องเกมกับความรักว่า มันสั่นคลอนความสัมพันธ์ได้มากน้อยแค่ไหน และจะปรับ 2 เรื่องนี้ให้อยู่ในความสมดุลได้อย่างไร
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #หรือรักแท้จะแพ้เกม
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

“ระหว่างเรากับเกม จะเลือกอะไร” คำถามปราบเซียนที่ทำเอาคู่รักที่เป็นคอเกมหลายคู่ถึงขั้นเหงื่อแตก ฝั่งหนึ่งก็ความรัก อีกฝั่งก็เป็นสิ่งที่โปรดปราน Speedy Quiz ข้อนี้ทำใจตอบได้ยากยิ่ง หรือรักจะแพ้ให้กับสิ่งนี้อย่างที่เขาว่าจริงๆ
แฟนคอเกมทั้งหลายห้ามพลาดตอนนี้เลย! เพราะหมอปีย์ขออธิบายว่า ทำไมเกมถึงติดง่ายติดดาย และผู้ชายถึงเป็นฝั่งที่ติดได้ง่ายกว่า รวมถึงออมจะมาพูดเรื่องเกมกับความรักว่า มันสั่นคลอนความสัมพันธ์ได้มากน้อยแค่ไหน และจะปรับ 2 เรื่องนี้ให้อยู่ในความสมดุลได้อย่างไร
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #หรือรักแท้จะแพ้เกม
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

33 min