300 episodes

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี :
สติปัฏฐานสี่, สวากขาตธรรม, พระจริง พระปลอม, อริยสัจนอก อริยสัจใน, กิเลส - ธรรมะ เป็นอย่างไร, ทำผ้าขี้ริ้วให้เป็นทองคำ ฯลฯ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน Thammapedia.com

  • Buddhism
  • 4.7 • 72 Ratings

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี :
สติปัฏฐานสี่, สวากขาตธรรม, พระจริง พระปลอม, อริยสัจนอก อริยสัจใน, กิเลส - ธรรมะ เป็นอย่างไร, ทำผ้าขี้ริ้วให้เป็นทองคำ ฯลฯ

  เรื่อง สติปัฏฐานสี่ 25 สค 05

  เรื่อง สติปัฏฐานสี่ 25 สค 05

  สติปัฏฐานสี่ 25 สค 05 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  • 1 hr 1 min
  เรื่อง อบรมพระ 2 กย 05

  เรื่อง อบรมพระ 2 กย 05

  อบรมพระ 2 กย 05 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  • 42 min
  เรื่อง พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง 10 กย 05

  เรื่อง พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง 10 กย 05

  พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง 10 กย 05 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  • 51 min
  เรื่อง สวากขาตธรรม 12 กย 05

  เรื่อง สวากขาตธรรม 12 กย 05

  สวากขาตธรรม 12 กย 05 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  • 54 min
  เรื่อง พระจริง พระปลอม 05 พย 05

  เรื่อง พระจริง พระปลอม 05 พย 05

  พระจริง พระปลอม 05 พย 05 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  • 57 min
  เรื่อง อบรมพระ 25 มค 07

  เรื่อง อบรมพระ 25 มค 07

  อบรมพระ 25 มค 07 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  • 33 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
72 Ratings

72 Ratings

Chartchai@ ,

เพิ่มช่องทางการรับฟัง

การให้ธรรมย่อมชนะการให้ท้ังหลายทั้งปวง

เมธา เสาวรส ,

เคารพบูชาองค์หลวงตามากที่สุด

ดีใจเป็นที่สุดที่ได้พบแอปพลิเคชั่นนี้ซื้อมานานแล้วไม่คิดว่าจะมีดีใจเหลือเกินขอบคุณมากๆนะครับ👍👍👍👍👍🙏🏻😇✅

Listeners Also Subscribed To