1,446 episodes

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรร‪ม‬ dhamma.com

  • Religion & Spirituality
  • 4.8 • 916 Ratings

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

  ธรรมะอยู่ที่ตัวเราเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 เม.ย. 2564

  ธรรมะอยู่ที่ตัวเราเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 เม.ย. 2564

  วันใดภาวนาจนถึงจุดที่มันไม่ยึดถืออะไร มันก็ไม่มีภาระอะไร มันก็ไม่มีทุกข์อะไรเลย ที่สุดของการปฏิบัตินั้น อยู่ที่เราไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้ว สิ่งเหล่านี้มีอยู่ อยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำ ถ้าเราอดทน เรียนรู้ตัวเองเรื่อยๆ ไป ธรรมะไม่ต้องเรียนที่อื่น เรียนที่ตัวเอง อย่างพวกเราบางคนกังวล ว่าไม่ได้เจอหลวงพ่อแล้วจะไม่ได้ปฏิบัติ ไม่จริงหรอก เพราะว่าจริงๆ ธรรมะอยู่ที่ตัวเราเอง ถ้าหากเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆ เราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์ แต่เราจะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์อยู่กับเราทั้งวันเลย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 เมษายน 2564 ไฟล์ 640430 ซีดีแผ่นที่ 89

  จิตอยู่ที่ไหน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 25 เม.ย. 2564

  จิตอยู่ที่ไหน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 25 เม.ย. 2564

  จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ แล้วเราจะดูจิตได้อย่างไร อาศัยสติ อาศัยสมาธินั่นล่ะก็เห็นการทำงานของจิต อย่างเห็นจิตมันตรึกคือมันคิดขึ้นมา ไม่ใช่เรื่องที่คิด เห็นอาการที่จิตคิด พอเห็นอย่างนี้เท่านั้นเอง จับหลักได้แล้ว จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ จิตอยู่ในกายนี้ ไม่เกินกายออกไป จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 เมษายน 2564 ไฟล์ 640425 ซีดีแผ่นที่ 89

  ฆ่าตัวตายอย่างไรก็บาป : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 เม.ย. 2564

  ฆ่าตัวตายอย่างไรก็บาป : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 เม.ย. 2564

  ส่วนใหญ่เท่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกมา พวกฆ่าตัวตายตกนรก ไม่มีข้อยกเว้นว่าใครฆ่าตัวตาย ไม่มีข้อยกเว้นว่าถ้าคนระดับนี้ฆ่าตัวตายไม่ตกนรก ส่วนใหญ่ฆ่าตัวตายก็ต้องรับกรรม ตกนรกไป บางทีมีชีวิตอยู่มีความทุกข์ มีความทุกข์ก็ไปฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายเสร็จแล้วมันก็เดินร้องไห้ไปเรื่อยๆ มันตกนรกแล้วล่ะ แต่นรกนั้นมันไม่ได้ถูกใครขัง นรกมันอยู่ที่จิตของตัวเอง สร้างภพตายซ้ำตายซากอยู่อย่างนั้น วนๆๆ แล้วฆ่าตัวตายซ้ำๆๆๆ ไปเรื่อยๆ ฉะนั้นมันไม่มีข้อดีให้กับใครหรอก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 24 เมษายน 2564 ไฟล์ 640424 ซีดีแผ่นที่ 89

  สมาธิที่ไม่หลงอารมณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 เม.ย. 2564

  สมาธิที่ไม่หลงอารมณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 เม.ย. 2564

  สมาธิของพระพุทธเจ้าไม่หลงอารมณ์ ตั้งมั่นอยู่เหนืออารมณ์ เหมือนดูมาจากที่สูง ยืนอยู่บนตึก เห็นรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในถนน ตัวไม่หล่นลงไปอยู่ในถนน รถไม่ได้มีคันเดียวใช่ไหม เดี๋ยวคันนั้นมา เดี๋ยวคันนี้มา เปลี่ยนไปเรื่อยๆ สมาธิของพระพุทธเจ้า จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ไม่ใช่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ถ้าเราแยกแยะไม่ออก ก็ไม่เข้าใจหรอก ทำไมทำสมาธิแล้วไม่ได้มรรคผล ทำไมสมาธิของพระพุทธเจ้าได้มรรคได้ผล ก็ต้องค่อยๆ ฝึกเอา ค่อยๆ สังเกตเอา ถ้าเราให้ความสำคัญกับอารมณ์เป็นหลัก เราจะได้สมาธิชนิดสงบ ถ้าเราให้ความสำคัญกับจิตใจของตนเอง เราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 18 เมษายน 2564 ไฟล์ 640417 ซีดีแผ่นที่ 89

  ขาดสติคือขาดการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 17 เม.ย. 2564

  ขาดสติคือขาดการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 17 เม.ย. 2564

  สติสำคัญมาก ขาดสติคือขาดการปฏิบัติ มีสติคือมีการปฏิบัติ จะทำสมถะก็ต้องมีสติ จะทำวิปัสสนาก็ต้องมีสติ แต่ทำวิปัสสนาก็ต้องสติบวกปัญญา บวกสมาธิ บวกปัญญาเข้าไป ถ้าเราขาดสติตัวเดียว ก็ไม่ได้ภาวนาแล้ว หลง ลืม จุดเริ่มต้นที่เราจะฝึกกัน ฝึกให้มันมีสติไว้ หายใจออกรู้สึกตัว หายใจเข้ารู้สึกตัว ยืน เดิน นั่ง นอน รู้สึกตัวไป เคลื่อนไหว หยุดนิ่ง รู้สึกตัวไป ถ้าขาดความรู้สึกตัว ขาดสติ ให้เรารู้สึกตัวเนืองๆ ฝึกทุกวันๆ เวลาต้องการให้จิตสงบ ให้จิตได้พักผ่อน หรือจะฝึกให้จิตตั้งมั่น คือเรื่องของการฝึกสมาธิทั้งหลาย ก็ต้องอาศัยสติ พระพุทธเจ้าถึงสอนสติปัฏฐาน สติปัฏฐานในเบื้องต้นนั้นเป็นไปเพื่อความมีสติ สติปัฏฐานในเบื้องปลายเป็นไปเพื่อความมีปัญญา ฉะนั้นในสติปัฏฐานนี้ครอบคลุม ทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการฝึกสติ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 17 เมษายน 2564 ไฟล์ 640417 ซีดีแผ่นที่ 89

  ปัจจุบันขณะ – ปัจจุบันสันตติ : หลวงพ่อปราโมทย์ 11 เม.ย. 2564

  ปัจจุบันขณะ – ปัจจุบันสันตติ : หลวงพ่อปราโมทย์ 11 เม.ย. 2564

  เฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงอยู่ในปัจจุบัน ถ้าเป็นกายนี่เป็นปัจจุบันขณะ นามธรรมก็เป็นปัจจุบันสันตติ คือสืบเนื่องกับปัจจุบัน ดูไป พอเราเห็นรูปธรรม เห็นนามธรรมแล้ว แค่นี้ไม่พอ ตรงที่เราเห็นรูปธรรม-นามธรรม ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา จะต้องเห็นไตรลักษณ์ เห็นความจริงของรูปธรรม-นามธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 11 เมษายน 2564 ไฟล์ 640411 ซีดีแผ่นที่ 89

Customer Reviews

4.8 out of 5
916 Ratings

916 Ratings

吳幸福 ,

เรียนปริยัติด้วยความเข้าใจ เข้าถึงธรรมได้ด้วยการอ่านความรู้สึก

เมื่อฟังเทศนาจากหลวงพ่อได้สักระยะจึงเข้าใจระบบการศึกษาธรรมว่าอ่าน ฟัง อย่างเดียวไม่ได้ ต้องฝึกหรือพิสูจน์ความเข้าใจโดยมองเข้าไปในจิต(ภายใน)สังเกตว่าเกิดอะไรกับใจในทุกขณะ สุดท้ายก็ถึงความจริงของสภาวะทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ บังคับควบคุมอะไรไม่ได้เลย ที่สำคัญคือไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใครทั้งสิ้น การไม่ยึดถือจึงเกิดเพราะ “รู้” นั่นเอง

malilamildmimeee ,

ขออนุโมทนาบุญผู้จัดทำเผยแพร่

ธรรมะของหลวงพ่อเข้าใจง่ายมากค่ะ หลังจากข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระพุทธรูปให้ข้าพเจ้าอยู่ในเส้นทางธรรมของพระองค์ทั้งชาตินี้และทุกชาติไป ก็ค้นพบธรรมะที่บริสุทธิ์ที่หลวงพ่อได้เทศนาไว้ ได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยรู้ ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยเห็น ขอบพระคุณหลวงพ่อที่บอกวิธีให้ข้าพเจ้ารู้ทันจิต หลุดจากการปรุงแต่งจิตให้ตัวเองทุกข์ ขอบพระคุณค่ะ

กรวิช จงธรรม์ ,

🙏🙏🙏😄😁😊😇🥰

ขอบพระคุณมากๆ ครับ
อนุโมทนา สาธุ.. กับคณะท่านผู้จัดทำด้วยครับ 🌍🌳🍃🍂🌏

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To