179 episodes

วัดป่าดอนหายโศก เป็นวัดทางพุทธศาสนาเถรวาท ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสะอาดฯ หรือ หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส วัดตั้งอยู่ในพื้นที่ ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี

ปฏิปทาหลวงพ่อสะอาดฯ ท่านเน้นความสงบเงียบ ตามแบบอริยประเพณีของครูบาอาจารย์ ท่านได้เมตตาสอนสมาธิวิปัสสนา ให้แก่ญาติโยมผู้ศรัทธามานานแล้ว และยังสอนอยู่

พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีคติธรรมประจำใจอย่างหนึ่ง คือ คนอื่นแม้ทั้งโลกพูดว่าเราดี แต่ถ้าเราไม่ดีจริง เราก็ยังไม่ดีอยู่นั่นเอง ในทางกลับกัน ถ้าคนอื่นแม้ทั้งโลกพูดว่าเราไม่ดี แต่ถ้าเราดีจริง เราก็ยังดีอยู่นั่นเอง. ลูกศิษย์ของหลวงพ่อสะอาด จึงต้องสำรวมกายวาจาใจของตนเองให้ดีเข้าไว้ ทำจิตให้สะอาด ใจจึงจะหายโศก.

หลวงพ่อสะอาด ฐิโตภาโส วัดป่าดอนหายโศก วัดป่าดอนหายโศก

    • Buddhism
    • 5.0, 4 Ratings

วัดป่าดอนหายโศก เป็นวัดทางพุทธศาสนาเถรวาท ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสะอาดฯ หรือ หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส วัดตั้งอยู่ในพื้นที่ ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี

ปฏิปทาหลวงพ่อสะอาดฯ ท่านเน้นความสงบเงียบ ตามแบบอริยประเพณีของครูบาอาจารย์ ท่านได้เมตตาสอนสมาธิวิปัสสนา ให้แก่ญาติโยมผู้ศรัทธามานานแล้ว และยังสอนอยู่

พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีคติธรรมประจำใจอย่างหนึ่ง คือ คนอื่นแม้ทั้งโลกพูดว่าเราดี แต่ถ้าเราไม่ดีจริง เราก็ยังไม่ดีอยู่นั่นเอง ในทางกลับกัน ถ้าคนอื่นแม้ทั้งโลกพูดว่าเราไม่ดี แต่ถ้าเราดีจริง เราก็ยังดีอยู่นั่นเอง. ลูกศิษย์ของหลวงพ่อสะอาด จึงต้องสำรวมกายวาจาใจของตนเองให้ดีเข้าไว้ ทำจิตให้สะอาด ใจจึงจะหายโศก.

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

pandajoejosmith ,

พระพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ใครฝึกสมาธิวิธีพุธโท ลองฟังตั้งแต่ 100 ตอนหลัง

ส่วนใครฝึกอานาปาณสติลองฟังช่วง 20 ตอนแรกดู

Podcast นี้รวบรวมพระพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสะอาด วัดป่าดอนหายโศก ตั้งแต่มีการเผยแพร่มาทั้งหมด (CD ของทางวัดไม่มีการแจกตอนเก่าอีกแล้ว)

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To

More by วัดป่าดอนหายโศก