50 min

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้าย จะล้มประยุทธ์ได้ไหม ? | WIMN63 Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

จับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้าย มาดูว่ารัฐบาล(ประยุทธ์)จะอยู่จนครบวาระหรือไม่!? #WhyItMATTERsNOW ขอวอร์มร่างกายให้พร้อมกับการอภิปรายครั้งสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 19-22 กรกฎาคมนี้ ด้วยการวิเคราะห์หัวข้อในการอภิปรายของ 6 ฝ่ายค้าน ทั้งเรื่องความล้มเหลวของเศรษฐกิจ การบริหารประเทศที่ผิดพลาด ปัญหาปากท้องของประชาชน และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย มาร่วมฟังพร้อมกันว่ารัฐบาลประยุทธ์จะน่วมขนาดไหน และการอภิปรายครั้งนี้จะล้มรัฐบาลประยุทธ์ได้หรือไม่ ติดตามได้เลย

จับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้าย มาดูว่ารัฐบาล(ประยุทธ์)จะอยู่จนครบวาระหรือไม่!? #WhyItMATTERsNOW ขอวอร์มร่างกายให้พร้อมกับการอภิปรายครั้งสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 19-22 กรกฎาคมนี้ ด้วยการวิเคราะห์หัวข้อในการอภิปรายของ 6 ฝ่ายค้าน ทั้งเรื่องความล้มเหลวของเศรษฐกิจ การบริหารประเทศที่ผิดพลาด ปัญหาปากท้องของประชาชน และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย มาร่วมฟังพร้อมกันว่ารัฐบาลประยุทธ์จะน่วมขนาดไหน และการอภิปรายครั้งนี้จะล้มรัฐบาลประยุทธ์ได้หรือไม่ ติดตามได้เลย

50 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
sondhitalk
BBC World Service
THE STANDARD
workpointTODAY
The Economist