13 min

อยากเสียภาษีให้ถูกต้อง ควรเริ่มต้นอย่างไร ? | Clubhouse & Podcast TAXBugnoms PodCast

    • Entrepreneurship

ถ้าอยากเสียภาษีให้ถูกต้อง ควรเริ่มต้นอย่างไร ? เนื่องจากช่วงนี้กำลังทำต้นฉบับหนังสือการเงินบัญชีและภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจอยู่ครับ เลยมีประเด็นที่อยากนำมาเล่าสู่กันฟังแบบสั้น ๆ สำหรับเรื่องของการจัดการการเงิน บัญชี และภาษีสำหรับคนทำธุรกิจมาฝากกันครับ

ถ้าอยากเสียภาษีให้ถูกต้อง ควรเริ่มต้นอย่างไร ? เนื่องจากช่วงนี้กำลังทำต้นฉบับหนังสือการเงินบัญชีและภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจอยู่ครับ เลยมีประเด็นที่อยากนำมาเล่าสู่กันฟังแบบสั้น ๆ สำหรับเรื่องของการจัดการการเงิน บัญชี และภาษีสำหรับคนทำธุรกิจมาฝากกันครับ

13 min