9 min

ออฟฟิศ 0.4 [MidLife] EP.13 : Duck Syndrome เห็นนิ่งๆ แต่ความจริงข้างในไม่ไหวแล้‪ว‬ ออฟฟิศ 0.4

    • Self-Improvement

บางครั้งคนทำงานก็มีภาวะแบบ Duck Syndrome ที่เมื่อเจอหน้าผู้คนมักเก็บอาการ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ภายในนั้นมีทั้งความอึดอัด และไม่สบายใจต่องานที่ทำ และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่มากนัก จนเกิดการนับถอยหลังต่อการลาออกได้เหมือนกัน
พรี่หนอมและน้องโอมชวนทุกคนทำความเข้าใจภาวะนี้ไปด้วยกันครับ

บางครั้งคนทำงานก็มีภาวะแบบ Duck Syndrome ที่เมื่อเจอหน้าผู้คนมักเก็บอาการ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ภายในนั้นมีทั้งความอึดอัด และไม่สบายใจต่องานที่ทำ และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่มากนัก จนเกิดการนับถอยหลังต่อการลาออกได้เหมือนกัน
พรี่หนอมและน้องโอมชวนทุกคนทำความเข้าใจภาวะนี้ไปด้วยกันครับ

9 min