9 min

ออฟฟิศ 0.4 [MidLife] EP.14 : รู้จัก Individual Contributor คิดคนเดียว เก่งคนเดีย‪ว‬ ออฟฟิศ 0.4

    • Self-Improvement

ถ้าเรารู้สึกว่า เราเป็นคนทำงานเก่งมาก โดยเฉพาะการได้คิดและตัดสินใจด้วยตัวคนเดียว เราอาจกำลังเป็นคนทำงานเก่งประเภท Individual Contributor อยู่ก็ได้
ลองมาเช็คตัวเองกันว่า เราเป็นคนแบบนี้จริงไหม และการเป็นแบบนี้มีจุดอ่อนอะไรบ้าง พรี่หนอม น้องโอม ชวนถกเถียงกันในตอนนี้ครับ

ถ้าเรารู้สึกว่า เราเป็นคนทำงานเก่งมาก โดยเฉพาะการได้คิดและตัดสินใจด้วยตัวคนเดียว เราอาจกำลังเป็นคนทำงานเก่งประเภท Individual Contributor อยู่ก็ได้
ลองมาเช็คตัวเองกันว่า เราเป็นคนแบบนี้จริงไหม และการเป็นแบบนี้มีจุดอ่อนอะไรบ้าง พรี่หนอม น้องโอม ชวนถกเถียงกันในตอนนี้ครับ

9 min