9 min

ออฟฟิศ 0.4 [MidLife] EP.7 : Dailyish ความกดดันจากสิ่งที่ทำอยู่ทุกวั‪น‬ ออฟฟิศ 0.4

    • Self Help

สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันมันกดดันไหม อะไรทำให้เราเหนื่อยและท้อ การคาดหวังในแต่ละวันกับสิ่งทีต้องทำมันมีผลแค่ไหน ชวนคิดและชวนคุยกันในตอนนี้ครับ

สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันมันกดดันไหม อะไรทำให้เราเหนื่อยและท้อ การคาดหวังในแต่ละวันกับสิ่งทีต้องทำมันมีผลแค่ไหน ชวนคิดและชวนคุยกันในตอนนี้ครับ

9 min