21 min

อาการบ้านหมุน สัญญาณร่างกายที่ไม่ควรนิ่งเฉย | ​โรคภัยใคร่รู้ EP25 โรคภัยใคร่รู้

    • Science

อาการบ้านหมุนที่เราคุ้นเคยคือความรู้สึกโคลงเคลงเหมือนทรงตัวอยู่บนเรือ ทั้งๆ ที่อยู่บนพื้นปกติ อาการนี้เกิดได้ 2 สาเหตุคือ ในสมอง และนอกสมอง
สาเหตุนอกสมองที่มักเป็นกันคือ โรคหินปูนหูชั้นในหลุด หรือ น้ำในหูไม่เท่ากัน ทำให้การทรงตัวผิดปกติ หรือมีสาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นความไม่สมดุลของโซเดียม ฯลฯ
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

อาการบ้านหมุนที่เราคุ้นเคยคือความรู้สึกโคลงเคลงเหมือนทรงตัวอยู่บนเรือ ทั้งๆ ที่อยู่บนพื้นปกติ อาการนี้เกิดได้ 2 สาเหตุคือ ในสมอง และนอกสมอง
สาเหตุนอกสมองที่มักเป็นกันคือ โรคหินปูนหูชั้นในหลุด หรือ น้ำในหูไม่เท่ากัน ทำให้การทรงตัวผิดปกติ หรือมีสาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นความไม่สมดุลของโซเดียม ฯลฯ
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

21 min

Top Podcasts In Science

THE STANDARD
ฟัง-มัน-เล่า
WiTcast
Hidden Brain, Shankar Vedantam
THE STANDARD
ยุทธนา ชาวงษ์