100 episodes

อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ ฆราวาสธรรมเพื่อการเจริญสติ รู้สึกตัว

อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ Prasan Buddhakulsomsiri

  • Buddhism
  • 5.0 • 6 Ratings

อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ ฆราวาสธรรมเพื่อการเจริญสติ รู้สึกตัว

  กิจในอริยสัจ - สอนคนจีน #๒๐ 14 มี.ค. 63 (psn630314B)

  กิจในอริยสัจ - สอนคนจีน #๒๐ 14 มี.ค. 63 (psn630314B)

  จำหลักเรื่องกิจในอริยสัจให้แม่น แล้วจะเดินต่อไปได้ หลักมีสั้นๆ หน้าที่ต่อทุกข์ คือรูปนาม ให้รู้ หน้าที่ต่อสมุทัย คือความอยากต่างๆ ให้ละ หน้าที่ต่อมรรค คือศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้เจริญ หมายถึงทำให้บ่อย ทำให้มาก จนถึงเวลา เราจะประจักษ์พระนิพพานเอง ทำผิดหน้าที่ ไม่มีวันได้มรรคผล --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สอนคนจีน #20 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

  • 35 min
  รู้ทันความ อยากรู้ อยากเห็น อยากเป็น อยากได้ - สอนคนจีน #๒๐ 14 มี.ค. 63 (psn630314A)

  รู้ทันความ อยากรู้ อยากเห็น อยากเป็น อยากได้ - สอนคนจีน #๒๐ 14 มี.ค. 63 (psn630314A)

  ตลอดเส้นทางนี้พวกเราจะถูกกิเลสหลอกเยอะ ครูบาอาจารย์บอกว่า อยากรู้ อยากเห็น ก็กิเลส กระทั่งอยากเห็นสภาวะ อยากเป็นพระอริยะก็กิเลส อยากได้จิตที่ดี อยากได้สภาวะที่ดี ทางโลกก็อยากได้ของดี ทางธรรมก็อยากได้ของดี กิเลสทั้งนั้น เราดูจิตนี่ อยากรู้ อยากเห็น อยากเป็น อยากได้ คอยรู้ทันกิเลสไปเรื่อย บุญบารมีจะเต็ม มีวิธีก็คือคอยรู้ทันกิเลสไปเรื่อย ไม่อย่างนั้นคุณความดีที่เราทำ จะเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์ --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สอนคนจีน #20 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

  • 38 min
  ความจริงของกาย ความจริงของใจ - สอนคนจีน #๑๙ 7 มี.ค. 63 (psn630307)

  ความจริงของกาย ความจริงของใจ - สอนคนจีน #๑๙ 7 มี.ค. 63 (psn630307)

  ตัวปัญหาตัวเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายอยู่ไม่เกินกายใจนี้ ความอยากของเราทั้งมวลไม่เกินให้กายสุขใจสุข เวลาเราเรียนธรรมะ เราเลยไม่เรียนเกินกายใจนี้ เวลาเรียนจะเรียนจนค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของกายใจนี้ ลำดับหนึ่ง เข้าใจว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเรา ลำดับสอง เข้าใจว่ากายเป็นตัวทุกข์ ลำดับสาม เข้าใจว่าจิตเป็นตัวทุกข์ จนถึงจุดนั้นถ้าเข้าใจว่าจิตเป็นตัวทุกข์ ตัณหาก็หมดหน้าที่แล้ว เราจะไม่มีความอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอีก ไม่มีความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้ไม่มีความทุกข์อีก ทางออกจากทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สอนคนจีน #19 ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

  • 1 hr 38 min
  ผลเกิดจากเหตุ - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. 25 ก.พ. 63 (psn630225B)

  ผลเกิดจากเหตุ - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. 25 ก.พ. 63 (psn630225B)

  ธรรมมะที่พระพุทธเจ้าสอน สอนว่า ทำเหตุดีจะได้ผลดี ทำเหตุไม่ดีอย่ามาเรียกร้องผลที่ดี ยังไงผลต้องไม่ดี มีแต่ว่า อยากได้อะไรก็ทำ ทำไปตามเหตุแล้วก็จะได้ผล ไม่มีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน จะดลบันดาลอะไรให้กับเราได้จริง หลวงปู่ดู่บอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกรรม --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  • 39 min
  อยู่กับปัจจุบัน ไม่หลงไปหาอดีต ไม่หลงไปแสวงหาอนาคต - คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. 25 ก.พ. 63 (psn630225A)

  อยู่กับปัจจุบัน ไม่หลงไปหาอดีต ไม่หลงไปแสวงหาอนาคต - คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. 25 ก.พ. 63 (psn630225A)

  เวลามีสภาวะที่เราไม่แน่ใจว่าของจริงหรือของเก๊ ใช่หรือไม่ใช่ ของจริงก็ดี ของเก๊ก็ดี ใช่ก็ดี ไม่ใช่ก็ดี มันผ่านไปแล้วทั้งสิ้น ของจริงแล้วทำไม ได้แต่รู้สึกว่าดี ดีแล้วอย่างไร ก็ตอนนี้มันไม่ดีแล้ว เพราะตอนนี้หลง หลงไปหาเรื่องราวของอดีตไม่อยู่กับปัจจุบัน มันก็เสียประโยชน์แล้ว อยู่กับปัจจุบัน ไม่หลงไปหาอดีต ไม่หลงไปแสวงหาอนาคต หลงก็รู้ เพ่งก็รู้ รักษาไว้ก็รู้ มีสติเนืองๆ ตัวนี้ต่างหากที่สำคัญ --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  • 1 hr 39 min
  ธรรมะเรียนด้วยการรู้สึก ไม่ได้เรียนด้วยสมอง - คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. 24 ก.พ. 63 (psn630224D)

  ธรรมะเรียนด้วยการรู้สึก ไม่ได้เรียนด้วยสมอง - คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. 24 ก.พ. 63 (psn630224D)

  วิธีการเรียนธรรมะ เรียนด้วยการรู้สึก เรียนด้วยการคิดไม่ได้ คิดเอาไม่มีวันเข้าใจ อย่างเราคิดว่าเรามีมานะอัตตากับ เห็นว่ามีมานะอัตตาไม่เหมือนกัน เราคิดว่าเราโกรธกับเรารู้สึกโกรธ มันต่างกันลิบลิ่ว ความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิต ไม่ได้เกิดที่สมอง ธรรมะแท้ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิพพาน อยู่นอกเหตุเหนือผล ไม่ได้เรียนได้หรือสัมผัสได้ผ่านเหตุผล มันเลยกว่านั้น และก็ง่ายกว่านั้นด้วยเพราะมันรู้สึกเอา --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  • 26 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

กรวิช จงธรรม์ ,

กราบอนุโมทนา สาธุ.. 🙏 คณะผู้จัดทำด้วยครับ 🙏☺️☺️☺️

ขอบคุณครับ

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To