1 hr 17 min

อ่านปั้นฝัน นิทาน การอ่าน และเติมฝันเด็กยุคโควิดที่หายไป Feat. ครูจุ๊ย-กุลธิดา รุ่งเรืองเกี‪ย‬ The Rookie Mom

    • Relationships

มีเด็กหลุดไปจากการศึกษาและการอ่านหนังสือไม่รู้กี่รายต่อกี่รายแล้วในยุคโควิด นิดนกเองเลยขอคุยเรื่องนี้กับ “ครูจุ๊ย-กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ” แบบเข้มข้น ตั้งแต่เรื่องหนังสือเด็กไปจนถึงเรื่องการจัดระบบการศึกษา
และยังมีโครงการน่าสนใจมาบอกต่อกันในชื่อ #อ่านปั้นฝัน ที่เปิดรับการสนับสนุน โดยแปลงทุนที่ได้รับเป็นตู้หนังสือนิทาน 100 เล่ม จัดส่งไปยังที่ต่างๆ เพื่อให้เด็ก ได้มีเพื่อนเล่นเป็นหนังสือนิทานที่คัดสรรมาอย่างดี โดยนักวิชาการปฐมวัย
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #อ่านปั้นฝัน
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

มีเด็กหลุดไปจากการศึกษาและการอ่านหนังสือไม่รู้กี่รายต่อกี่รายแล้วในยุคโควิด นิดนกเองเลยขอคุยเรื่องนี้กับ “ครูจุ๊ย-กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ” แบบเข้มข้น ตั้งแต่เรื่องหนังสือเด็กไปจนถึงเรื่องการจัดระบบการศึกษา
และยังมีโครงการน่าสนใจมาบอกต่อกันในชื่อ #อ่านปั้นฝัน ที่เปิดรับการสนับสนุน โดยแปลงทุนที่ได้รับเป็นตู้หนังสือนิทาน 100 เล่ม จัดส่งไปยังที่ต่างๆ เพื่อให้เด็ก ได้มีเพื่อนเล่นเป็นหนังสือนิทานที่คัดสรรมาอย่างดี โดยนักวิชาการปฐมวัย
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #อ่านปั้นฝัน
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 17 min