27 min

เด็กจีนที่เพิ่มขึ้น 14 ล้านคนอย่างลี้ลับ | Trace Talk EP21 Untitled Case

    • True Crime

อัพเดตข่าววงการลึกลับรายสัปดาห์ กับยชธัญ Untitled Case และโจ้ นทธัญ จาก Salmon Podcast
วีคนี้พบกับข่าว เด็กจีนจำนวน 14 ล้านคนที่เพิ่มมาอย่างลึกลับ / การรื้อฟื้นคดี Somerton Man อันโด่งดัง เพื่อค้นหาว่าเขาคือใคร / การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ อ.มิอุระ เคนทาโร่ ผู้เขียนมังงะ Berserk / ทฤษฎีการหาสาเหตุการเกิดปมของหูฟังโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกง / แม่มดที่เชื่อมโยงรายการ Untitled Case เข้ากับรายการไกลบ้าน
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseTraceTalk #ยชธัญ #UCTraceTalk #TraceTalk


Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

อัพเดตข่าววงการลึกลับรายสัปดาห์ กับยชธัญ Untitled Case และโจ้ นทธัญ จาก Salmon Podcast
วีคนี้พบกับข่าว เด็กจีนจำนวน 14 ล้านคนที่เพิ่มมาอย่างลึกลับ / การรื้อฟื้นคดี Somerton Man อันโด่งดัง เพื่อค้นหาว่าเขาคือใคร / การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ อ.มิอุระ เคนทาโร่ ผู้เขียนมังงะ Berserk / ทฤษฎีการหาสาเหตุการเกิดปมของหูฟังโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกง / แม่มดที่เชื่อมโยงรายการ Untitled Case เข้ากับรายการไกลบ้าน
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseTraceTalk #ยชธัญ #UCTraceTalk #TraceTalk


Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

27 min

Top Podcasts In True Crime

Salmon Podcast
Mission To Pluto Media
ชวนดูดะ
มิศวง Mistery
Cindy and Ball
Casefile Presents