56 min

เด็กในวันนั้น คือผู้ใหญ่ในวันนี้ Feat. มิสเตอร์ดี - เวลล์ ดิษย์กรณ์ | EP75 The Rookie Mom

    • Relationships

“อินเตอร์ อินเตอร์ อินเตอร์ ก็อยากจะ GO INTER กับเธอสักหน่อย” นิดนกร้องเพลงต้อนรับนักร้องเด็กในตำนาน “มิสเตอร์ดี” ที่ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่ในวัย 26 ปีด้วยชื่อเสียงเรียงนาม “เวลล์-ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก”
ทายาทรุ่น 3 ของกันตนา ผู้ผ่านวงการมาอย่างโชกโชนตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งร้อง เต้น เล่นละคร แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับเขาเลยก็คือ ชีวิตวัยเด็ก การปรับตัวช่วงเป็นศิลปินเด็ก และการกลับมาในวงการ ท่ามกลางกระแสความบันเทิงที่เปลี่ยนไป
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #มิสเตอร์ดี #เวลล์ดิษย์กรณ์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

“อินเตอร์ อินเตอร์ อินเตอร์ ก็อยากจะ GO INTER กับเธอสักหน่อย” นิดนกร้องเพลงต้อนรับนักร้องเด็กในตำนาน “มิสเตอร์ดี” ที่ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่ในวัย 26 ปีด้วยชื่อเสียงเรียงนาม “เวลล์-ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก”
ทายาทรุ่น 3 ของกันตนา ผู้ผ่านวงการมาอย่างโชกโชนตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งร้อง เต้น เล่นละคร แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับเขาเลยก็คือ ชีวิตวัยเด็ก การปรับตัวช่วงเป็นศิลปินเด็ก และการกลับมาในวงการ ท่ามกลางกระแสความบันเทิงที่เปลี่ยนไป
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #มิสเตอร์ดี #เวลล์ดิษย์กรณ์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

56 min