29 min

เดินเล่า... เอาเรื่อง EP. 34: “ย้ายประเทศกันเถอะ” ย้ายแล้วชีวิตจะดีจริงหรือ‪?‬ เดินเล่า... เอาเรื่อง

    • TV & Film

#ย้ายประเทศกันเถอะ กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดคุยกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดีย มีการแนะนำการย้านไปอยู่ต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรีวิววิธีการเดินทาง ดำเนินเอกสาร และความเป็นอยู่ในแต่ละประเทศ มากมาย หากพูดถึงที่ไปที่มาของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นั้น เกิดจากประชาชนรู้สึก “ขาดแคลนโอกาส” และอยากมีชีวิตที่ดีกว่า
สรวง สิทธิสมาน จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะที่นักศึกษาอยู่ในประเทศจีนมาหลายปี เขาต้องเจออะไรบ้าง มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ก่อนตัดสินใจย้ายประเทศกัน

#ย้ายประเทศกันเถอะ กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดคุยกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดีย มีการแนะนำการย้านไปอยู่ต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรีวิววิธีการเดินทาง ดำเนินเอกสาร และความเป็นอยู่ในแต่ละประเทศ มากมาย หากพูดถึงที่ไปที่มาของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นั้น เกิดจากประชาชนรู้สึก “ขาดแคลนโอกาส” และอยากมีชีวิตที่ดีกว่า
สรวง สิทธิสมาน จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะที่นักศึกษาอยู่ในประเทศจีนมาหลายปี เขาต้องเจออะไรบ้าง มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ก่อนตัดสินใจย้ายประเทศกัน

29 min

Top Podcasts In TV & Film

Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast
THE STANDARD
Gene Viewfinder
Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast