26 min

เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ปวดหลั‪ง‬ Adult หรือ Young

    • Careers

นั่งก็โอ้ย ลุกก็โอ้ย รสชาติของผู้ใหญ่คือการปวดหลังจริงๆ
.
#AdultหรือYoung วิชาผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนวันนี้ ชวนนักกายภาพบำบัดตัวจริง! มาคุยเรื่องอาการปวดหลังที่เจ็บแต่ไม่เคยจบ เราแนะนำท่าบริหารง่ายๆ รวมถึงวิธีการสังเกตตัวเอง ผ่านสถานการณ์จริงที่มนุษย์ทำงานอย่างเราต้องเจอ เพื่อให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองและเผื่อเราจะเลิกเป็นผู้ใหญ่ที่ปวดหลังในสักวันหนึ่ง


Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

นั่งก็โอ้ย ลุกก็โอ้ย รสชาติของผู้ใหญ่คือการปวดหลังจริงๆ
.
#AdultหรือYoung วิชาผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนวันนี้ ชวนนักกายภาพบำบัดตัวจริง! มาคุยเรื่องอาการปวดหลังที่เจ็บแต่ไม่เคยจบ เราแนะนำท่าบริหารง่ายๆ รวมถึงวิธีการสังเกตตัวเอง ผ่านสถานการณ์จริงที่มนุษย์ทำงานอย่างเราต้องเจอ เพื่อให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองและเผื่อเราจะเลิกเป็นผู้ใหญ่ที่ปวดหลังในสักวันหนึ่ง


Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

26 min