1 episode

เป็นนิยายที่สนุกและน่าสนใจฆ่าเวลาและยังรู้จักกับวัฒนธรรมของชาวกรีก-โรมัน

เทพนิยาย กรีก-โรมั‪น‬ udomkead meekuntod

  • History
  • 3.6 • 9 Ratings

เป็นนิยายที่สนุกและน่าสนใจฆ่าเวลาและยังรู้จักกับวัฒนธรรมของชาวกรีก-โรมัน

  EP1:กำเนิดตำนานกรีก-โรมัน

  EP1:กำเนิดตำนานกรีก-โรมัน

  เป็นนิยายเรื่องเล่าที่สร้างความสนุกน่าสนใจและรู้จักวัฒนธรรมและความเชื่อของชาว-กรีกโรมัน

  • 5 min

Customer Reviews

3.6 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

Top Podcasts In History

You Might Also Like