29 min

เพราะพ่อแม่แฟน ทำให้เราชั่งใจ จะไปต่อหรือพอแค่นี้ | EP71 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

แค่ทรายอ่านคำถามยังบอกเลยว่า “หนัก” เพราะเป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่อึดอัดกับบ้านของฝ่ายชายมาก ทั้งเรื่องเข้มงวด กดดัน พิธีรีตรองเยอะ จนถึงขั้นให้เลือกเลยว่า “จะให้ความสำคัญกับใคร ระหว่างแฟนหรือที่บ้าน”
ได้ยินแบบนี้ ทรายถึงกับขึ้นเลย ขึ้นในที่นี้คือ มันดูใจร้ายและทรมานคนทั้งคู่ ซึ่งทรายมองว่า ถ้าฝ่ายชายเต็มที่แล้ว น้องควรให้กำลังใจ แต่ถ้ามีกติกาเพิ่มอีก อาจต้องสื่อสารและพูดคุยให้มากขึ้น หากยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไป
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

แค่ทรายอ่านคำถามยังบอกเลยว่า “หนัก” เพราะเป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่อึดอัดกับบ้านของฝ่ายชายมาก ทั้งเรื่องเข้มงวด กดดัน พิธีรีตรองเยอะ จนถึงขั้นให้เลือกเลยว่า “จะให้ความสำคัญกับใคร ระหว่างแฟนหรือที่บ้าน”
ได้ยินแบบนี้ ทรายถึงกับขึ้นเลย ขึ้นในที่นี้คือ มันดูใจร้ายและทรมานคนทั้งคู่ ซึ่งทรายมองว่า ถ้าฝ่ายชายเต็มที่แล้ว น้องควรให้กำลังใจ แต่ถ้ามีกติกาเพิ่มอีก อาจต้องสื่อสารและพูดคุยให้มากขึ้น หากยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไป
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

29 min