50 episodes

เรียนภาษาอังกฤษจากแบบเรียนที่จัดทำตามมาตรฐาน มีตัวอย่างการใช้ และการออกเสียงจากผู้ใช้ภาษาโดยตรง

เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - วอยซ์ ออฟ อเมริ Voice of America

  • Language Learning

เรียนภาษาอังกฤษจากแบบเรียนที่จัดทำตามมาตรฐาน มีตัวอย่างการใช้ และการออกเสียงจากผู้ใช้ภาษาโดยตรง

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - มกราคม 19, 2020

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - มกราคม 19, 2020

  • 29 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - มกราคม 12, 2020

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - มกราคม 12, 2020

  • 29 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - มกราคม 05, 2020

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - มกราคม 05, 2020

  • 29 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - ธันวาคม 29, 2019

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - ธันวาคม 29, 2019

  • 29 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - ธันวาคม 22, 2019

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - ธันวาคม 22, 2019

  • 28 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - ธันวาคม 15, 2019

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - ธันวาคม 15, 2019

  • 30 min

Customer Reviews

งว๕งข ,

นค

มจววลชลทจจใบบวขบุวงบมในมว

Ann_jit ,

แปลผิด

มีแปลผิดด้วยค่ะ ภาษาอังกฤษพูดคำว่า tractor แต่พิธีกรกลับสะกดคำว่า traffic ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะ ผู้เรียนจะได้ไม่เข้าใจผิด

Zack iPad ,

เสียงผู้บรรยายภาษาไทยค่อนข้างน่าเบื่อ

ออกแนวโบราณๆหน่อย สำเนียงภาษาอังกฤษผู้บรรยายไม่ดี เนื้อหาน่าสนใจ มีประโยชน์มาก แต่ฟังแล้วจะหลับครับ

Top Podcasts In Language Learning

Listeners Also Subscribed To

More by Voice of America