18 นาที

เรื่องเพศ เรื่องลูก EP. 53: ลูกชายอารมณ์ร้าย! แก้ปัญหาอย่างไรให้ตรงจุ‪ด‬ เรื่องเพศ เรื่องลูก

    • รายการทีวีและภาพยนตร์

ลูกอารมณ์ร้อน ทำลายข้าวของ ทำร้ายคนอื่น เรามักมองแค่พฤติกรรมของเด็ก แต่ต้องหาสาเหตุ ว่ามาจากปัญหาส่วนบุคคลของเด็ก หรือจากการเลี้ยงดูของครอบครัว เพื่อจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ป
ปัญหาสำคัญคือการที่เด็กไม่รู้วิธีจัดการอารมณ์ ดังนั้นต้องช่วยให้เด็กมีทางออกที่ไม่ส่งผลเสียต่อคนรอบข้าง เรียนรู้วิธีการจัดการกับลูกอารมณ์ร้อนกับ “หมอโอ๋” พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (แอดมินเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน)

ลูกอารมณ์ร้อน ทำลายข้าวของ ทำร้ายคนอื่น เรามักมองแค่พฤติกรรมของเด็ก แต่ต้องหาสาเหตุ ว่ามาจากปัญหาส่วนบุคคลของเด็ก หรือจากการเลี้ยงดูของครอบครัว เพื่อจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ป
ปัญหาสำคัญคือการที่เด็กไม่รู้วิธีจัดการอารมณ์ ดังนั้นต้องช่วยให้เด็กมีทางออกที่ไม่ส่งผลเสียต่อคนรอบข้าง เรียนรู้วิธีการจัดการกับลูกอารมณ์ร้อนกับ “หมอโอ๋” พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (แอดมินเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน)

18 นาที

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทรายการทีวีและภาพยนตร์