30 min

เรื่อง กายคตาสต‪ิ‬ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

    • Buddhism

กายคตาสติ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

กายคตาสติ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

30 min