1 hr 3 min

เรื่อง การฝึกหัดสมาธิ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

    • Buddhism

การฝึกหัดสมาธิ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

การฝึกหัดสมาธิ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

1 hr 3 min

Top Podcasts In Buddhism