29 min

เรื่อง ความสุขที่แท้จริง การฝึกจิต หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

    • Buddhism

ความสุขที่แท้จริง การฝึกจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความสุขที่แท้จริง การฝึกจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

29 min

Top Podcasts In Buddhism