38 min

เรื่อง ที่พึ่งอันสูงสุด หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

    • Buddhism

ที่พึ่งอันสูงสุด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ที่พึ่งอันสูงสุด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

38 min

Top Podcasts In Buddhism