31 min

เส้นทางใจ EP.4 - หนึ่งเดียวกัน ตอน แตกต่างแต่เป็นหนึ่งเดียวกั‪น‬ We Oneness

    • Society & Culture

เส้นทางใจ : podcast ของ we oneness จะพาเพื่อนๆ ได้ไปพบปะ พูดคุย ทบทวนว่าเส้นทางชีวิตในทางใจ ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นเดินทางใจ ไม่รู้ไม่เข้าใจว่า ศาสนา และวิชาฝึกใจต่างๆมีเพื่อสิ่งใด จนมาถึงทุกวันนี้ ที่ได้รู้จัดตัวเองอย่าเต็มเปรี่ยม เบิกบาน เข้าถึงหน้าที่ และได้แบ่งบันคุณค่าแก่ผู้อื่นอย่างมากมาย

และได้ทราบว่า ศักยภาพในตัวเรา ล้วนไม่ต่างกัน

เราทุกคนต่างเคยไม่รู้มาก่อน และเริ่มเรียนรู้ เริ่มฝึกฝน จนกระทั่งชำนาญ เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนทำได้ ถ้าเริ่มลงมือทำซะตอนนี้

ขอขอบคุณเพลงประกอบเพราะๆ
เพลง : เส้นทางใจ
ศิลปิน : แท๊ป อีสานรักบ้านเกิด
youtu.be/-ttqjtoRICE

-------------------

::: ติดตามกิจกรรมของเราได้ที่ :::
Facebook Fanpage : fb.com/WeOneness/
YouTube : yt.vu/+weoneness
Instagram : instagr.am/weoneness/

SoundCloud : @weoneness
Spotify : sptfy.com/8Z7y
PodBean : weoneness.podbean.com
Apple Podcast : apple.co/36Yegkj

มูลนิธิสหธรรมิกชน : fb.com/SHDMFoundation/
SHDM foundation : fb.com/SHDMOneness/

"โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน - We Oneness“
ดำเนินงานโดย มูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - สสส.
#WeOneness #SHDM #สสส

เส้นทางใจ : podcast ของ we oneness จะพาเพื่อนๆ ได้ไปพบปะ พูดคุย ทบทวนว่าเส้นทางชีวิตในทางใจ ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นเดินทางใจ ไม่รู้ไม่เข้าใจว่า ศาสนา และวิชาฝึกใจต่างๆมีเพื่อสิ่งใด จนมาถึงทุกวันนี้ ที่ได้รู้จัดตัวเองอย่าเต็มเปรี่ยม เบิกบาน เข้าถึงหน้าที่ และได้แบ่งบันคุณค่าแก่ผู้อื่นอย่างมากมาย

และได้ทราบว่า ศักยภาพในตัวเรา ล้วนไม่ต่างกัน

เราทุกคนต่างเคยไม่รู้มาก่อน และเริ่มเรียนรู้ เริ่มฝึกฝน จนกระทั่งชำนาญ เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนทำได้ ถ้าเริ่มลงมือทำซะตอนนี้

ขอขอบคุณเพลงประกอบเพราะๆ
เพลง : เส้นทางใจ
ศิลปิน : แท๊ป อีสานรักบ้านเกิด
youtu.be/-ttqjtoRICE

-------------------

::: ติดตามกิจกรรมของเราได้ที่ :::
Facebook Fanpage : fb.com/WeOneness/
YouTube : yt.vu/+weoneness
Instagram : instagr.am/weoneness/

SoundCloud : @weoneness
Spotify : sptfy.com/8Z7y
PodBean : weoneness.podbean.com
Apple Podcast : apple.co/36Yegkj

มูลนิธิสหธรรมิกชน : fb.com/SHDMFoundation/
SHDM foundation : fb.com/SHDMOneness/

"โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน - We Oneness“
ดำเนินงานโดย มูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - สสส.
#WeOneness #SHDM #สสส

31 min

Top Podcasts In Society & Culture