31 min

แฟนอยากให้ดูแลตัวเองมากขึ้น ควรทำยังไงดีคะ | EP70 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

ส่งตรงคำถามจากต่างประเทศ ที่มีสาวเจ้าถามเข้ามาว่า แฟนอยากให้ดูแลตัวเองขึ้นมาหน่อย แต่งตัว ทาเล็บ โกนขนหน้าแข้ง ทั้งๆ ที่ตัวเองเป็นคนสบายๆ ไม่ได้เคร่งเรื่องเหล่านั้นมากนัก
ทรายคิดว่า ถ้าเราต้องทำ เพราะคนอื่นรู้สึกว่า เราต้องทำ มันเป็นเรื่องวุ่นวายกับชีวิตมาก ไหนจะดูแลให้สวย หรือให้คงสภาพเดิมตามที่มันเป็นอยู่ ทางที่ดี ถามคุณแฟนไปเลยว่า อยากได้อะไร แค่ไหน เพื่อให้เคลียร์ใจไปเลยทั้ง 2 ฝ่าย
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ส่งตรงคำถามจากต่างประเทศ ที่มีสาวเจ้าถามเข้ามาว่า แฟนอยากให้ดูแลตัวเองขึ้นมาหน่อย แต่งตัว ทาเล็บ โกนขนหน้าแข้ง ทั้งๆ ที่ตัวเองเป็นคนสบายๆ ไม่ได้เคร่งเรื่องเหล่านั้นมากนัก
ทรายคิดว่า ถ้าเราต้องทำ เพราะคนอื่นรู้สึกว่า เราต้องทำ มันเป็นเรื่องวุ่นวายกับชีวิตมาก ไหนจะดูแลให้สวย หรือให้คงสภาพเดิมตามที่มันเป็นอยู่ ทางที่ดี ถามคุณแฟนไปเลยว่า อยากได้อะไร แค่ไหน เพื่อให้เคลียร์ใจไปเลยทั้ง 2 ฝ่าย
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

31 min