49 min

แม่ 2022 ลองสิ่งใหม่ ปรับตัวอย่างเข้าใจ และให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง | EP122 The Rookie Mom

    • Relationships

คุณแม่ยุคนี้บอกเลยว่า ผ่านอะไรมาเยอะมาก นิดนกเองก็ไม่มีข้อยกเว้น ทั้งเรื่องกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูก และการกินที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้นิดนกทั้งลองและปรับตัวหลายกระบวนท่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ในฐานะแม่ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ลูกด้วย
วันนี้เลยเป็นการแชร์โมเมนต์เบาๆ ถึงเรื่องนี้ ในการได้ลองเรื่องใหม่ (ในอดีต) และเรื่องใหม่ล่าสุดที่ได้ทำกับตัวเองและลูก ให้สมกับเป็น “แม่ 2022” ที่เข้าใจสังคมและพร้อมปรับตัวไปกับลูกด้วยกัน คือผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วน บอกเล่อะ!
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #MILOThailand #ไมโลนมถั่วเหลือง
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

คุณแม่ยุคนี้บอกเลยว่า ผ่านอะไรมาเยอะมาก นิดนกเองก็ไม่มีข้อยกเว้น ทั้งเรื่องกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูก และการกินที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้นิดนกทั้งลองและปรับตัวหลายกระบวนท่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ในฐานะแม่ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ลูกด้วย
วันนี้เลยเป็นการแชร์โมเมนต์เบาๆ ถึงเรื่องนี้ ในการได้ลองเรื่องใหม่ (ในอดีต) และเรื่องใหม่ล่าสุดที่ได้ทำกับตัวเองและลูก ให้สมกับเป็น “แม่ 2022” ที่เข้าใจสังคมและพร้อมปรับตัวไปกับลูกด้วยกัน คือผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วน บอกเล่อะ!
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #MILOThailand #ไมโลนมถั่วเหลือง
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

49 min