28 min

โรงหมอ EP. 170: ทำไม...เราต้องรักตัวเอง โรงหมอ

    • TV & Film

 ความรักทำให้คนเราทั้งสุขและทุกข์ได้ในเวลาเดียวกัน แม้ความรักจะเป็นสิ่งสวยงาม แต่เมื่อถึงคราวเลิกรักก็กลับกลายเป็นความเจ็บปวดแสนสาหัสได้เช่นกัน หลายคนเลือกที่จะทำร้ายตัวเองในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่จริงแล้วการตัดสินใจแบบนั้นไม่ใช่เพราะรักไม่สมหวัง แต่เพราะการไม่รักตัวเองต่างหากที่ทำให้หลายคนต้องทำร้ายตัวเอง เพราะคนที่รักตัวเองจะไม่มีทางเห็นว่าตัวเองไร้ค่า คนที่รักตัวเองจะไม่มีทางเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้ที่ใคร คนที่รักตัวเองจะไม่มีทางทำร้ายตัวเอง และคนที่รักตัวเองจะไม่มีทางฆ่าตัวตาย เพราะชีวิตของเรามีค่ากว่านั้น ดังนั้น เมื่อวันใดก็ตามที่ความรักไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เราต้องหันกลับมารักตัวเองให้เป็น มองเห็นคุณค่าและเคารพในตัวเอง แล้วคุณจะได้รับความสุขจากการรักตัวเองได้อย่างยั่งยืน

 ความรักทำให้คนเราทั้งสุขและทุกข์ได้ในเวลาเดียวกัน แม้ความรักจะเป็นสิ่งสวยงาม แต่เมื่อถึงคราวเลิกรักก็กลับกลายเป็นความเจ็บปวดแสนสาหัสได้เช่นกัน หลายคนเลือกที่จะทำร้ายตัวเองในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่จริงแล้วการตัดสินใจแบบนั้นไม่ใช่เพราะรักไม่สมหวัง แต่เพราะการไม่รักตัวเองต่างหากที่ทำให้หลายคนต้องทำร้ายตัวเอง เพราะคนที่รักตัวเองจะไม่มีทางเห็นว่าตัวเองไร้ค่า คนที่รักตัวเองจะไม่มีทางเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้ที่ใคร คนที่รักตัวเองจะไม่มีทางทำร้ายตัวเอง และคนที่รักตัวเองจะไม่มีทางฆ่าตัวตาย เพราะชีวิตของเรามีค่ากว่านั้น ดังนั้น เมื่อวันใดก็ตามที่ความรักไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เราต้องหันกลับมารักตัวเองให้เป็น มองเห็นคุณค่าและเคารพในตัวเอง แล้วคุณจะได้รับความสุขจากการรักตัวเองได้อย่างยั่งยืน

28 min

Top Podcasts In TV & Film