28 min

โรงหมอ EP. 188: อาหารสำหรับคนวัยทอง โรงหมอ

    • TV & Film

วัยทองสำหรับผู้หญิง คือ วัยหมดประจำเดือน เป็นภาวะที่ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน โดยมีการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ จากเดิมที่เคยคล่องแคล่ว สบายดี ก็อาจมีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อแตก เวียนหัวบ่อย อารมณ์แปรปรวนง่ายขึ้น ผิวแห้ง ช่องคลอดแห้ง มีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น แล้วแบบนี้ควรกินอะไร หรือมีอาหารอะไรที่ควรเลี่ยงบ้างอาหารที่ควรกิน

วัยทองสำหรับผู้หญิง คือ วัยหมดประจำเดือน เป็นภาวะที่ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน โดยมีการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ จากเดิมที่เคยคล่องแคล่ว สบายดี ก็อาจมีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อแตก เวียนหัวบ่อย อารมณ์แปรปรวนง่ายขึ้น ผิวแห้ง ช่องคลอดแห้ง มีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น แล้วแบบนี้ควรกินอะไร หรือมีอาหารอะไรที่ควรเลี่ยงบ้างอาหารที่ควรกิน

28 min

Top Podcasts In TV & Film