27 min

โรงหมอ EP. 221: เคล็ดลับแก้วิตกกังวล โรงหมอ

    • TV & Film

ความวิตกกังวล  เป็นภาวะที่เกิดจากความรู้สึกกลัว เกิดความไม่มั่นคง ไม่แน่ใจว่าจะราบรื่น เป็นภัยต่อความรู้สึกมั่นคง อาจเกิดจากวิตกกังวลเรื่องงาน เงิน ความรัก ความปลอดภัยในชีวิต เป็นต้น จนทำให้เกิดความเครียด อันเป็นที่มาของความกังวล เพราะการคิดจินตนาการถึงอนาคต นั่นเอง เราจะรับมือกับความวิตกกังวลนี้อย่างไร

ความวิตกกังวล  เป็นภาวะที่เกิดจากความรู้สึกกลัว เกิดความไม่มั่นคง ไม่แน่ใจว่าจะราบรื่น เป็นภัยต่อความรู้สึกมั่นคง อาจเกิดจากวิตกกังวลเรื่องงาน เงิน ความรัก ความปลอดภัยในชีวิต เป็นต้น จนทำให้เกิดความเครียด อันเป็นที่มาของความกังวล เพราะการคิดจินตนาการถึงอนาคต นั่นเอง เราจะรับมือกับความวิตกกังวลนี้อย่างไร

27 min

Top Podcasts In TV & Film