22 min

โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียว | EP00 World Y

    • TV Reviews

WORLD Y มาแล้วจ้า! รายการป็อบคัลเจอร์สุดแสบสันเอาใจคนรักวาย จิ้นวาย และชอบเรื่องวาย มาแบ่งปันประสบการณ์และคุยกันอย่างออกรสออกชาติ ในบรรยากาศแบบพี่ขอเล่าน้องขอเมาท์
เจิมรายการเอาฤกษ์เอาชัยกันหน่อย ด้วยธีม “6W” WHO WHAT WHERE WHICH WHEN WHY ที่จะมาพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นและเส้นทางกว่าจะได้เป็นรายการออกมา ยังไงก็ขอฝากตัวฝากใจกับสายวายทุกคนนะ หรือใครไม่ใช่สายวาย แต่อยากเข้าใจโลกใบนี้ เราก็ยินดีต้อนรับเช่นกันจ้า :)
#SalmonPodcast #SalmonHouse #WorldY #โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียว #วงการวาย #จิ้นวาย

WORLD Y มาแล้วจ้า! รายการป็อบคัลเจอร์สุดแสบสันเอาใจคนรักวาย จิ้นวาย และชอบเรื่องวาย มาแบ่งปันประสบการณ์และคุยกันอย่างออกรสออกชาติ ในบรรยากาศแบบพี่ขอเล่าน้องขอเมาท์
เจิมรายการเอาฤกษ์เอาชัยกันหน่อย ด้วยธีม “6W” WHO WHAT WHERE WHICH WHEN WHY ที่จะมาพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นและเส้นทางกว่าจะได้เป็นรายการออกมา ยังไงก็ขอฝากตัวฝากใจกับสายวายทุกคนนะ หรือใครไม่ใช่สายวาย แต่อยากเข้าใจโลกใบนี้ เราก็ยินดีต้อนรับเช่นกันจ้า :)
#SalmonPodcast #SalmonHouse #WorldY #โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียว #วงการวาย #จิ้นวาย

22 min