20 นาที

สวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฉบับ วัดพระธรรมกา‪ย‬ ใจหยุด 24 น.

    • ศาสนาพุทธ

สวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ***สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม DMC วัดพระธรรมกาย ***

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/support

สวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ***สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม DMC วัดพระธรรมกาย ***

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/support

20 นาที