53 min

ใต้ดินไอดอล สะพานความฝันที่สะท้อนโครงสร้างมนุษย์ | Grey Area EP09 Untitled Case

    • True Crime

Grey Area อีพีนี้พบกับแขกรับเชิญที่คุ้นเคย คุณธัญวัฒน์ที่คราวนี้มาในฐานะผู้ติดตามวงไอดอล เจ้าของเพจ No Idol, No Life ที่เชี่ยวชาญเรื่องไอดอลใต้ดินสัญชาติญี่ปุ่นเป็นพิเศษ
ธัญจะมาคุยถึงไอดอลในฐานะการเป็นสะพานไปสู่ความฝัน ที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ในหลายแง่มุม ทั้งการเป็นศิลปิน การแสดงสด ความพยายาม การทำงาน ไปจนถึงการเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่ซื่อตรงกับความเป็นคนของตัวเอง
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Grey Area อีพีนี้พบกับแขกรับเชิญที่คุ้นเคย คุณธัญวัฒน์ที่คราวนี้มาในฐานะผู้ติดตามวงไอดอล เจ้าของเพจ No Idol, No Life ที่เชี่ยวชาญเรื่องไอดอลใต้ดินสัญชาติญี่ปุ่นเป็นพิเศษ
ธัญจะมาคุยถึงไอดอลในฐานะการเป็นสะพานไปสู่ความฝัน ที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ในหลายแง่มุม ทั้งการเป็นศิลปิน การแสดงสด ความพยายาม การทำงาน ไปจนถึงการเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่ซื่อตรงกับความเป็นคนของตัวเอง
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

53 min

Top Podcasts In True Crime

Salmon Podcast
Mission To Pluto Media
ชวนดูดะ
มิศวง Mistery
Wondery
Stephanie Soo & Ramble