26 min

ไปถ่าย Fursuit ณ Harajuku Thailand มกกะทอล์ค (MokaTalk)

    • Personal Journals

รวมตัวไปถ่ายรูป Fursuit กับเพื่อน ๆ ที่ Harajuku Thailand ได้อะไรมาบ้าง ไหนเล่าให้ฟังหน่อย
พร้อมพบกับ ริวสุเกะ โคววิงวูล์ฟ อิจิ คุตโตะ

นั่นแหละมาเล่าเฉย ๆ

รวมตัวไปถ่ายรูป Fursuit กับเพื่อน ๆ ที่ Harajuku Thailand ได้อะไรมาบ้าง ไหนเล่าให้ฟังหน่อย
พร้อมพบกับ ริวสุเกะ โคววิงวูล์ฟ อิจิ คุตโตะ

นั่นแหละมาเล่าเฉย ๆ

26 min