9 min

ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง EP.10 เด็กสี่จุดสองล้านคน | จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวั‪น‬ ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง’s Podcast

    • Books

ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง's Podcastแบ่งปันเรื่องราวจากหนังสือ... ที่ไปเจอมาเล่มนึง กับแอดโอ๊ค
ว่าคนเรามักเข้าใจทุกอย่างผิดไปด้วยสัญชาติญาณแห่งขนาดสัญชาติญาณที่ 5 ใน 10 จากหนังสือ Factfulness จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน

ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง's Podcastแบ่งปันเรื่องราวจากหนังสือ... ที่ไปเจอมาเล่มนึง กับแอดโอ๊ค
ว่าคนเรามักเข้าใจทุกอย่างผิดไปด้วยสัญชาติญาณแห่งขนาดสัญชาติญาณที่ 5 ใน 10 จากหนังสือ Factfulness จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน

9 min