1,998 episodes

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

ไฟล์ล่าสุด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโ‪ย‬ luangtanarongsak.com

  • Religion & Spirituality
  • 4.7 • 33 Ratings

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

  210610A1-2 ธรรมทั้งมวลไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่น (แนะนำ)

  210610A1-2 ธรรมทั้งมวลไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่น (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 30 min
  210610A1-1 สิ้นตัณหา (แนะนำ)

  210610A1-1 สิ้นตัณหา (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 42 min
  210523B1-2 ศรัทธานิพพาน หรือศรัทธาตัวเรา (แนะนำ)

  210523B1-2 ศรัทธานิพพาน หรือศรัทธาตัวเรา (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 32 min
  210523B1-1 ธรรมในคืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (แนะนำ)

  210523B1-1 ธรรมในคืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 17 min
  210520A1-2 ธรรมชาติของใจได้แต่รับทราบ ตอนที่2

  210520A1-2 ธรรมชาติของใจได้แต่รับทราบ ตอนที่2

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 25 min
  210520A1-1 ธรรมชาติของใจได้แต่รับทราบ ตอนที่1

  210520A1-1 ธรรมชาติของใจได้แต่รับทราบ ตอนที่1

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 35 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
33 Ratings

33 Ratings

วิชัย ฐิตธัมโม ,

เคยหลงทาง

กระผม ดีใจมากที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของ องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ผมจะไม่เป็นคนสุดท้าย

Nitiwit ,

สาธุ

ขอน้อมใจ ตั้งใจแน่วแน่ปฏิบัติตามครับ

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To