20 min

ไมเกรน อาการปวดที่เกี่ยวกับเส้นประสาท | โรคภัยใคร่รู้ EP21 โรคภัยใคร่รู้

    • Science

เกือบทุกคนน่าจะเคยปวดหัวไมเกรนแน่ล่ะ และมันก็เป็นอาการปวดที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ถึงขั้นมีบันทึกอยู่ในตำราของบิดาของแพทย์กรีกอย่างฮิปโปเครตีสเลยทีเดียว
ทีนี้ ทางคุณหมอเล็กและเอกพร เลยอยากมาคุยเรื่องอาการนี้ว่ามีประวัติศาสตร์อย่างไร การรักษาสมัยก่อนต้องเจาะศีรษะจริงไหม และวิธีการเยียวยาป้องกันไมเกรนต้องทำอย่างไรกันแน่ ในโรคภัยใคร่รู้เอพิโสดนี้
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

เกือบทุกคนน่าจะเคยปวดหัวไมเกรนแน่ล่ะ และมันก็เป็นอาการปวดที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ถึงขั้นมีบันทึกอยู่ในตำราของบิดาของแพทย์กรีกอย่างฮิปโปเครตีสเลยทีเดียว
ทีนี้ ทางคุณหมอเล็กและเอกพร เลยอยากมาคุยเรื่องอาการนี้ว่ามีประวัติศาสตร์อย่างไร การรักษาสมัยก่อนต้องเจาะศีรษะจริงไหม และวิธีการเยียวยาป้องกันไมเกรนต้องทำอย่างไรกันแน่ ในโรคภัยใคร่รู้เอพิโสดนี้
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

20 min

Top Podcasts In Science