23 min

ไมโครไบโอม จุลชีพติดตัวแต่กำเนิด | โรคภัยใคร่รู้ EP27 Salmon Podcast

    • Society & Culture

หลายคนอาจจะรู้แล้ว ว่าในร่างกายมนุษย์เรามีจุลชีพอาศัยอยู่เยอะมาก ในสไตล์พึ่งพากันและกัน แบ่งได้เป็น 2 แบบกว้างๆ คือเชื้อในร่างกาย และเชื้อบนร่างกาย ที่อาศัยอยู่ตามผิวหนัง ฯลฯ
ไมโครไบโอม คือชื่อเรียกรวมๆ ของจุลชีพที่อยู่ในและบนร่างกายของมนุษย์เรา ซึ่งมีผลวิจัยว่าแบคทีเรียเหล่านี้ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด และจะอยู่กับเราไปจนหมดอายุขัย 
ไปฟังวิธีการเพิ่มจุลชีพเหล่านี้ให้แก่ร่างกาย และการบำรุงให้แบคทีเรียอยู่ดีกินดี เพื่อสภาวะร่างกายที่ดีต่อไป ได้ใน โรคภัยใคร่รู้ เอพิโสดนี้
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

หลายคนอาจจะรู้แล้ว ว่าในร่างกายมนุษย์เรามีจุลชีพอาศัยอยู่เยอะมาก ในสไตล์พึ่งพากันและกัน แบ่งได้เป็น 2 แบบกว้างๆ คือเชื้อในร่างกาย และเชื้อบนร่างกาย ที่อาศัยอยู่ตามผิวหนัง ฯลฯ
ไมโครไบโอม คือชื่อเรียกรวมๆ ของจุลชีพที่อยู่ในและบนร่างกายของมนุษย์เรา ซึ่งมีผลวิจัยว่าแบคทีเรียเหล่านี้ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด และจะอยู่กับเราไปจนหมดอายุขัย 
ไปฟังวิธีการเพิ่มจุลชีพเหล่านี้ให้แก่ร่างกาย และการบำรุงให้แบคทีเรียอยู่ดีกินดี เพื่อสภาวะร่างกายที่ดีต่อไป ได้ใน โรคภัยใคร่รู้ เอพิโสดนี้
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

23 min

Top Podcasts In Society & Culture