23 min

“ไม่คาดหวัง ไม่ผิดหวัง” ความคาดหวัง สำคัญยังไงกับเรื่องรัก | EP42 Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

    • Relationships

“อย่าฝากความหวังที่ฉันจนเกินไป” เพลงนี้ยังคงใช้ได้กับเรื่องรักทุกยุคทุกสมัย ในเรื่องความคาดหวังที่ให้กับอีกฝั่ง ว่ามันจะออกมาในรูปแบบใด มากน้อยแค่ไหน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รักของมนุษย์ต้องมี “ความคาดหวัง” มาเอี่ยวด้วยเสมอไปหรือ
ไม่ต้องร้องจนจบเพลง เพราะออมและหมอปีย์ชวนมาทำความเข้าใจอารมณ์นี้ไปพร้อมๆ กัน เพราะมันอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้รักถึงทางตัน หรือพัฒนาไปจนถึงลั่นระฆังวิวาห์เลยก็ได้ ลองฟังดู!
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

“อย่าฝากความหวังที่ฉันจนเกินไป” เพลงนี้ยังคงใช้ได้กับเรื่องรักทุกยุคทุกสมัย ในเรื่องความคาดหวังที่ให้กับอีกฝั่ง ว่ามันจะออกมาในรูปแบบใด มากน้อยแค่ไหน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รักของมนุษย์ต้องมี “ความคาดหวัง” มาเอี่ยวด้วยเสมอไปหรือ
ไม่ต้องร้องจนจบเพลง เพราะออมและหมอปีย์ชวนมาทำความเข้าใจอารมณ์นี้ไปพร้อมๆ กัน เพราะมันอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้รักถึงทางตัน หรือพัฒนาไปจนถึงลั่นระฆังวิวาห์เลยก็ได้ ลองฟังดู!
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

23 min