15 นาที

ไม่ต้องเข้าร้านก็ช้อปปิ้งได้ window shopping คืออะไร ทำไมถึงดีต่อเมืองและธุรกิจ | Capital City EP.3 Capital City

    • ผู้ประกอบการ

เคยเป็นกันรึเปล่าที่เมื่อไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีอาการอยากซื้อ ของมันต้องมี เมื่อเห็นข้าวของตามห้างร้าน โดยเฉพาะเมื่อไปเดินเล่นตามย่านช้อปปิ้งหรือห้างสรรพสินค้าที่มักออกแบบร้านให้ล้อมรอบไปด้วยหน้าต่าง หรือการดีไซน์เพื่อให้สะดวกต่อการ window shopping 
.
แม้ว่าโลกของเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกล โดยเฉพาะระบบออนไลน์ที่ช่วยให้เราช้อปปิ้งสินค้าได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปถึงหน้าร้าน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่กายภาพเองยังคงมีอิทธิพลและส่งผลต่อผู้คนอย่างมีนัย ยิ่งเมื่อเป็นห้างร้านที่ถูกออกแบบให้เป็นกระจกล้วนก็ยิ่งกระตุ้นความต้องการครอบครองสินค้านั้น และนอกเหนือไปจากกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ด้านหนึ่งยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในเมืองอีกด้วย 
.
การดีไซน์เพื่อให้สะดวกต่อการ window shopping นั้นมีรายละเอียดยังไง ห้างร้านจะต้องดีไซน์แบบไหนเพื่อให้เกิดการซื้อ นอกจากการกระตุ้นให้ผู้คนสนใจสินค้าและอาจเกิดการซื้อ การออกแบบร้านเช่นนี้ดีกับธุรกิจเมืองยังไง ดร.พนิต ภู่จินดา ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) รอไขคำตอบแล้วในรายการพ็อดแคสต์ Capital City EP.3 ตอนนี้

เคยเป็นกันรึเปล่าที่เมื่อไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีอาการอยากซื้อ ของมันต้องมี เมื่อเห็นข้าวของตามห้างร้าน โดยเฉพาะเมื่อไปเดินเล่นตามย่านช้อปปิ้งหรือห้างสรรพสินค้าที่มักออกแบบร้านให้ล้อมรอบไปด้วยหน้าต่าง หรือการดีไซน์เพื่อให้สะดวกต่อการ window shopping 
.
แม้ว่าโลกของเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกล โดยเฉพาะระบบออนไลน์ที่ช่วยให้เราช้อปปิ้งสินค้าได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปถึงหน้าร้าน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่กายภาพเองยังคงมีอิทธิพลและส่งผลต่อผู้คนอย่างมีนัย ยิ่งเมื่อเป็นห้างร้านที่ถูกออกแบบให้เป็นกระจกล้วนก็ยิ่งกระตุ้นความต้องการครอบครองสินค้านั้น และนอกเหนือไปจากกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ด้านหนึ่งยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในเมืองอีกด้วย 
.
การดีไซน์เพื่อให้สะดวกต่อการ window shopping นั้นมีรายละเอียดยังไง ห้างร้านจะต้องดีไซน์แบบไหนเพื่อให้เกิดการซื้อ นอกจากการกระตุ้นให้ผู้คนสนใจสินค้าและอาจเกิดการซื้อ การออกแบบร้านเช่นนี้ดีกับธุรกิจเมืองยังไง ดร.พนิต ภู่จินดา ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) รอไขคำตอบแล้วในรายการพ็อดแคสต์ Capital City EP.3 ตอนนี้

15 นาที