1 hr 12 min

14 - 6 - ถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการทางมุมมองที่สังคมมีต่อเหตุการณ์เดือนตุลา feat. ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิ‪ศ‬ Untitled Case

    • True Crime

เหตุการณ์เดียวกันในประวัติศาสตร์ อาจมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามวิวัฒนาการทางแนวคิดของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา หรือแม้แต่มีข้อมูลหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อาจทำให้สายตาที่มีต่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ เช่นกัน
พูดถึงเหตุการณ์เดือนตุลา อย่าง 14 ตุลา หรือ 6 ตุลา แล้ว ก็ล้วนเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้รับการพูดถึงอย่างละเอียดและกว้างขวางนัก จนปัจจุบันที่ดูจะเริ่มมีการพูดถึงและวิเคราะห์มากขึ้น Grey Area จึงชวนอาจารย์หยิน - ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล แห่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทย ในงานวิจัยหลายชิ้น มาพูดคุยในเรื่องนี้กัน
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เหตุการณ์เดียวกันในประวัติศาสตร์ อาจมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามวิวัฒนาการทางแนวคิดของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา หรือแม้แต่มีข้อมูลหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อาจทำให้สายตาที่มีต่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ เช่นกัน
พูดถึงเหตุการณ์เดือนตุลา อย่าง 14 ตุลา หรือ 6 ตุลา แล้ว ก็ล้วนเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้รับการพูดถึงอย่างละเอียดและกว้างขวางนัก จนปัจจุบันที่ดูจะเริ่มมีการพูดถึงและวิเคราะห์มากขึ้น Grey Area จึงชวนอาจารย์หยิน - ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล แห่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทย ในงานวิจัยหลายชิ้น มาพูดคุยในเรื่องนี้กัน
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 12 min

Top Podcasts In True Crime

Salmon Podcast
ชวนดูดะ
Mission To Pluto Media
มิศวง Mistery
ไปรษณีย์ไทย x Salmon Podcast
audiochuck